Vad är styrkelyft?

STYRKELYFT
Styrkelyft är en idrott som innefattar tre delmoment: knäböj, bänkpress och marklyft. Vid tävling genomförs grenarna i nämnd ordning. Deltagaren (lyftaren) har tre försök i varje delgren där den högsta godkända vikten i respektive delgren sparas till ett sammanlagt resultat. Misslyckas lyftaren med samtliga tre lyft i en delgren är denne diskvalificerad. 

TVÅ DISCIPLINER
Klassiskt styrkelyft:
Här är endast bälte, handledslindor och knävärmare tillåtet att använda.

Utrustat styrkelyft:
I samtliga moment får man använda visst "styrkelyftmaterial" vilket kan bestå av styrkelyftbälte, knäböjdräkt, knälindor, handledslindor, bänkpresströja och marklyftdräkt

VIKTKLASSER
Kvinnor:

-47,0 kg
-52,0 kg
-57,0 kg
-63,0 kg
-72,0 kg
-84,0 kg
+84,0 kg

Män:
-59,0 kg
-66,0 kg
-74,0 kg
-83,0 kg
-93,0 kg
-105,0 kg
-120,0 kg
+120,0 kg

ÅLDERSKLASSER
Ungdom: 14-18 år
Junior: 19-23 år
Senior: 23-40 år
Veteran 1: 40-49 år
Veteran 2: 50-59 år
Veteran 3: 60-69 år
Veteran 4: 70+ år